مهندسی معکوس

نفت، گاز، پتروشیمی

این مجموعه توانایی و تجربه انجام مهندسی معکوس و مشابه سازی و انجام کلیه پروژه های EPC را دارد.

  • تهیه نقشه ابعادی قطعات

  • تعیین متریال قطعات و استانداردهای مربوطه

  • تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی قطعات

  • تعیین فرآوری ساخت قطعات و تعیین سیکل های عملیات حرارتی

  • استراتژی نوآوری و طراحی تا تولید محصول از طریق فعالیتهای تحقیق تا تولید

  • استراتژی انتخاب، انتقال و بو‌می‌ سازی فناوری

Snow Sports Adventure
استفاده از تکنیکهای کاربردی مدیریت پروژه براساس استاندارد بین المللی

Downhill Skiing
امکانات نرم افزاری و سخت افزاری تخصصی به روز

Ski Racing
دراختیار داشتن ماشین آلات و امکانات اجرائی مناسب

خدمات فوق پیشرفته

پتروشیمی

Snow Sports

طراحی دستگاه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

بومی سازی و ساخت داخل

Ski Areas and Parks

ساخت کمپرسور

مهندسی معکوس طراحی و ساخت انواع کمپسور و پمپ های صنعتی و تجهیزات و ماشین آلات پتروشیمی

Snow Sports Events

بهبود فناوری در حوزه نفت گاز

ساخت و مدل سازی و مهندسی معکوس مواد پتروشیمی