مهندسی معکوس

میکروچیپ و میکروکنترلر

این مجموعه توانایی و تجربه انجام مهندسی معکوس و مشابه سازی بردها، تجهیزات و انواع سیستم های الکترونیکی را دارا می باشد.

  • بازگشایی قفل تمامی میکروکنترلرها و ICها

  • بازیابی و استخراج کدباینری انواع میکروچیپ وای سی های پیشرفته

  • ساخت بردهای ضد آب و ضد آب کردن برد مدارچاپی

  • تحلیل شماتیک مدار جهت جایگزینی برد های از رده خارج یا برد هایی که فایلهای آنها از بین رفته با برد جدید و ارتقا یافته

  • مهندسی معکوس مدارهای دیجیتال و پردازش دیتا

  • مهندسی معکوس مدارهای آنالوگ

مهندسی معکوس

مدارهای چاپی و قطعات

مهندسی معکوس قطعات دقیق و مینیاتوری با در نظر گرفتن حساسیت های موجود برای ساخت و قطعاتی که روی آنها مخدوش شده باشد و یا به هر طریقی نام قطعه و شماره سریال روی قطعه پاک شده یا نام دیگری روی قطعه نوشته شده باشد توسط این گروه شناسایی و در نهایت مستندات کامل قطعه تحویل داده میشود

  • ارائه مستندات کامل شامل لیست تمام قطعات مورد استفاده و مشخصات فنی آنها

  • مهندسی معکوس مدارهای آنالوگ

  • معادل سازی قطعاتی که تولید آنها متوقف شده

  • ساخت و طراحی بردهای اختصاصی

Snow Sports Adventure
مهندسی معکوس برد تا ۱۴لایه

مهندسی معکوس بردهای پزشکی، نظام ، صنعتی

Downhill Skiing
مهندسی معکوسی انواع سلف

ساخت و تولید انواع سلف و ترانس های استفاده شده در مدار

Ski Racing
مستندات

ارایه مستندات کامل قطعات و نقشه مدار و مشخصات فنی تمامی ترانس ها و سلف ها

خدمات فوق پیشرفته

مدار و ای سی و ترانس

Snow Sports

برد اسیب دیده

مهندسی معکوس تمامی بردهای اسیب دیده و آتش گرفته و ساخت نمونه و مشابه سازی ۱۰۰درصدی

Ski Areas and Parks

بازیابی ای سی

مهندسی معکوس انواع ای سی های پیشرفته در کمتر از ۴۸ ساعت

Snow Sports Events

ساخت ترانس و سلف

ساخت همه مدل ترانس و سلف ، مدل نمونه در کمتر از ۲۴ ساعت